Inwestycje

Geobike MFC Sp. z o.o. otrzymała dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które z powodzeniem realizuje. Poniżej można zapoznać się z opisami samych projektów oraz aktualnymi etapami prac. Oba projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w celu rozwoju firmy Geobike MFC Sp. z o.o. w ujęciu międzynarodowym.

  Projekt nr RPZP.01.05.00-32-W088/21-00

  Firma GEOBIKE MFC Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wdrożenie innowacji
  produktowych i procesowych w celu rozwoju firmy Geobike MFC Sp. z o.o.
  w ujęciu międzynarodowym”.

  Głównym celem projektu jest rozwój firmy Geobike MFC Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek dwóch innowacji produktowych: rowerów cargo do przewozu towarów i dzieci oraz elektrycznych rowerów do miejskich systemów rowerów wraz z aplikacją do ich wypożyczania.

  Wdrożenie to będzie wsparte implementacją innowacji procesowej w zakresie
  sposobu produkcji tychże rowerów.Realizacja projektu wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększy konkurencyjność, czego efektem będzie wzrost sprzedaży produktów przedsiębiorstwa i w związku z tym wzrost przychodów.

  Ponad to zastosowanie innowacyjnych rozwiązań wiązać się będzie ze
  wzrostem zatrudnienia w Geobike MFC Sp. z o.o., w efekcie czego przedsiębiorstwo przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia. Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej na poziomie krajowym i międzynarodowym ma znacznie dla rozwoju zachodniopomorskiej
  gospodarki.

  Wdrożenie rozwiązań przez Geobike MFC Sp. z o.o. będzie pozycjonowało
  Województwo Zachodniopomorskie jako region, w którym uruchamiane są pionierskie rozwiązania technologiczne. W efekcie osiągnięta zostanie nie tylko korzyść społeczna związana z popularyzacją rowerów elektrycznych i systemów rowerów miejskich, ale także popularyzacja regionu, jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorczości i tworzeniu innowacji.

  Całkowita wartość projektu: 8 943 330,00 zł

  Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 3 999 050,00 zł

   

   

  GeoBike Investment Poland

   

  GeoBike Investment Szczecin Back

 • Wzrost konkurencyjności Geobike MFC poprzez wdrożenie innowacji produktowych.

  Projekt nr RPZP.01.07.00-32-0001/19

  Firma GEOBIKE MFC Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności Geobike MFC poprzez wdrożenie innowacji produktowych.”.

  Przedmiotem projektu będą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, które umożliwią rozpoczęcie produkcji rowerów elektrycznych w firmie. Dotychczas firma prowadziła działalność handlową rowerami marki Geobike, których produkcja odbywała się w Chinach.

  Firma postanowiła o utworzeniu własnego zakładu produkcyjnego. Będzie to nowy zakład wytwarzający produkty, których dotychczas nie było w ofercie firmy. Zakres rzeczowy projektu dotyczyć będzie zakupu środków trwałych.

  Na pierwszym etapie zakupione zostaną maszyny i urządzenia do działu montowania rowerów elektrycznych, a następnie wyposażenie do magazynowania części i gotowych rowerów, urządzenia i wyposażenie do
  działu testów i kontroli, automatyczna linia do montażu kół oraz urządzenia do pakowania rowerów.

  Wdrożenie w firmie Wnioskodawcy innowacji produktowej, procesowej oraz
  nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej) przyczyni się do wykreowania nowych i zasadniczo ulepszonych produktów, zwiększenie efektywności produkcji przedsiębiorstwa oraz zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego (poprzez uruchomienie własnej produkcji
  Wnioskodawcy).

  Równocześnie przyczyni się to do rozbudowy przedsiębiorstwa poprzez
  zmianę profilu jego działalności z handlowego na produkcyjny, czego skutkiem będzie rozbudowa w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia. Projekt będzie polegał na inwestycji początkowej ze względu na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe związane z założeniem nowego zakładu produkcyjnego oraz dywersyfikację poprzez wprowadzenie do oferty firmy produktów, które nie były uprzednio wytwarzane w danym zakładzie.

  W wyniku realizacji projektu, firma wprowadzi na rynek innowację produktową w skali międzynarodowej, a jej konkurencyjność wzrośnie również na poziomie międzynarodowym. Zostało to szczegółowo uzasadnione w biznes planie. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z produktów wytworzonych w wyniku jego realizacji.

  Całkowita wartość projektu: 1 114 995,00 zł

  Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 498 575,00 zł